سحر و جادو عمارت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پدر شما، شعبده باز بزرگ جوزف فراست، شده است حقه های خود را ربوده شد. هدف شما این است برای رسیدن به 6 سطح در برابر ساعت تا او را نجات.

کنترل بازی:
1 بازیکن و 2 بازیکن حالت: انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت می کند انجمن بالا / پایین کلیدهای پیکان - صعود به بالا / پایین نردبان انجمن فاصله - پرش.

AdventureCollecting Rescue MagicMansion