گارفیلد دیوانه نجات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   19074 71.97% with 264 votes

راهنما گارفیلد نجات دوست دخترش آرلین از موش بد!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleCollecting Rescue GarfieldCrazy