گارفیلد شور غذا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

راهنما گارفیلد گرفتن همه مواد غذایی شد که در آن در حال سقوط!

کنترل بازی:
حرکت موس را به حرکت گارفیلد چپ و راست

Collecting GarfieldFoodFrenzy