دیوانگی سوپرمارکت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2416 60% with 40 votes

شما شده اند به سوپر مارکت برای خرید آب نبات برای شیرین ترین مراسم از دوستان را در خانه خود. یافتن سرعت تمام آب نبات و به عقب بر گردیم به مادر خود 'خانه به زودی.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت های فاصله
- اجرای سریع تر ماوس
- اقلام چنگ زدن به.

GirlCollecting AnimalGirlsSupermarketFrenzy