Sudoku Omega Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Làm thế nào về một trò chơi Sudoku với một số lựa chọn khó khăn?

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleNumbersSudokuOmega