Numatrix Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   61 85.71% with 7 votes

Kết nối cùng một gạch với những con số để hoàn thành 5 cấp độ khác nhau.

Điều khiển:

Đối với trò chơi này, bạn cần chỉ chuột

PuzzleMatching NumbersTiming Numatrix