Trường 's Trong phiên Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   73 70% with 10 votes

Hãy sẵn sàng cho các trường học với Mickey và băng đảng! Giáo viên đã cùng nhau đưa ba bài tập mà bạn có thể chơi trong bất kỳ thứ tự bạn muốn. Bất cứ lúc nào còn sót lại vào cuối chuyển nhượng sẽ được thêm vào điểm số của bạn. Nếu bạn trả lời tất cả các câu hỏi trong một bài tập một cách chính xác, bạn kiếm được điểm thưởng. Một khi bạn hoàn thành một nhiệm vụ, các giáo viên sẽ đánh dấu nó trên menu chính. Khi bạn hoàn thành tất cả ba trò chơi, bạn có thể xem điểm của bạn bằng cách nhấn vào nút kết quả. Vì vậy, đặt trên nắp của bạn suy nghĩ và nhận được một lớp tốt!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleEducationalMathNumbersSchoolSchool-sSession