Trường sẵn sàng Dressup Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Bây giờ cô ấy đã sẵn sàng cho một năm học mới. Chọn một trường phục lý tưởng cho cô ấy.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpSchoolReadyDressup