دانشکده آماده پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

او در حال حاضر برای سال تحصیلی جدید آماده است. لباس مدرسه ایده آل برای او را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpSchoolReadyDressup