Sẵn sàng cho Giáng sinh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Hãy sẵn sàng cho Giáng sinh, phong cách của cô.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpReadyChristmas