Trở lại trường học Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Anna nhu cầu giúp đỡ quyết định những gì để mặc đến trường, bạn có thể giúp cô ấy?

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpBackSchool