Sudoku Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Một mình trong những trò chơi con số mới nhất trong thị trấn, các Sudoku cổ điển. Chỉ cần nhấp vào các số ở phía bên phải và sau đó nhấp vào hộp nơi bạn muốn đặt nó. Có giải quyết từng mức độ vui vẻ.

Điều khiển:
Chuột - Để tương tác.

NumbersSudoku