Cửa hàng hoa quả Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Phù hợp với 3 hoặc nhiều hơn các loại trái cây cùng trước khi thời gian chạy ra ngoài.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleGirlFruitMatching Android GirlsShop