Strawberry Shortcake: trái cây đầy vui Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   93 75% with 12 votes

Đặt ba hoặc nhiều trái cây cùng với nhau để làm cho họ biến mất. Lấy quả với chuột.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

PuzzleFruitSeriesFoodAdverAndroid GirlsStrawberryShortcakeFilled