Dora cửa hàng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   178 68% with 25 votes

Dora và Blue bạn của cô đang bắt đầu lên một nhà hàng và muốn có một số vui vẻ. Nhưng tất nhiên, Dora 's bạn bè sẽ là khách hàng đầu tiên, vì vậy bạn won' t có nhiều điều để lo lắng. Nhưng được nhanh chóng, vì vậy Dora để lại một đầu tốt đẹp!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click vào các món ăn và kéo nó vào khách hàng.

CookingCookShopGirlFoodCookingShoppingRestaurantDora