Trái cây chờ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Phù hợp với 3 hoặc nhiều hơn các loại trái cây như nhiều như bạn có thể trước khi hết giờ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleFruitMatching Android Stand