Ice Cream chờ Makeover Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Băng kem bạn đứng 's nên phổ biến: trẻ em đã xếp hàng, và bạn haven' t thậm chí thiết lập cho ngày nào.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlDecorateCreamStandMakeover