Gõ Game Collection Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Bộ sưu tập các trò chơi đánh máy và đánh máy hoàn chỉnh hướng dẫn.

Điều khiển:
Sử dụng bàn phím để gõ.

EducationalTypingGameCollection