تایپ مجموعه بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

مجموعه ای از بازی های تایپ کردن و آموزش تایپ کامل.

کنترل بازی:
استفاده از صفحه کلید خود را تایپ کنید.

EducationalTypingGameCollection