در ایالات متحده، امتحان بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

چگونه می توانم شما را در مورد ایالات متحده آمریکا.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

EducationalQuizzAndroid UnitedStatesGame