حمله رعد اسا و بی اهمیت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

هدف اصلی از این بازی است برای شما برای پیدا کردن 11 پاسخ درست است که متعلق به رده بالا داده شده. مراقب باشید زیرا 5 پاسخ اشتباه وجود دارد. شما مجبور به گرفتن پول به عنوان بسیاری که شما می توانید با دقت انتخاب و اجتناب از حمله رعد اسا. موفق باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

Guessing QuizzTrivialBlitz