Blitz tầm thường Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Mục tiêu chính của trò chơi là để bạn có thể tìm thấy trong 11 câu trả lời đúng thuộc về thể loại nêu trên. Hãy cẩn thận vì có 5 câu trả lời sai. Bạn có để có được càng nhiều tiền như bạn có thể bằng cách chọn và tránh blitz cẩn thận. Chúc may mắn và vui vẻ!

Điều khiển:
Chuột - Để tương tác.

Guessing QuizzTrivialBlitz