Tuyết Fort Blitz Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bảo vệ tốt nhất là blitz tốt! Blitz máy tính ba lần trong trò chơi này để bảo vệ pháo đài tuyết của bạn và giành chiến thắng trong trò chơi.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnySnowFortBlitz