Dino Blitz Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Rõ ràng tất cả những viên gạch bằng cách bắn trứng vào Dino `s vào họ. Làm cho các cấp của chính bạn và gửi mã số bạn bè của bạn! Hoặc cố gắng để hoàn thành 40 cấp độ hiện tại.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Mouse SkillBricksCanonDinosaurBlitz