Gạch sống động Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Bắn những viên gạch màu xuất hiện từ phía bên trái và làm cho họ biến mất của các nhóm chụp.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Shoot 'em UpBricksVivid