Shoot Em Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Lấy xuống những kẻ xấu trước khi chúng bắn bạn, nhưng để lại những kẻ vô tội một mình.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionShoot