Frogee bắn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mục tiêu của trò chơi là để giúp frogee bắn tất cả các con chuồn chuồn. Giết chết mincreases điểm số của bạn và sẽ cho phép bạn tiến tới cấp độ tiếp theo.
Một số chuồn chuồn mang tiền thưởng cho bạn, nhưng hãy cẩn thận vì có thể làm tổn thương bạn.


Điều khiển:
Trò chơi này có thể được chơi bằng cách chỉ chuột.

ShootingShoot 'em UpFrogAndroid Frogee