Súng bắn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Trò chơi bắn súng với hiệu ứng nổ tuyệt vời khi bạn nhấn đúng vào mục tiêu di động. Có một số màn hình mỗi thời gian, khó khăn hơn.

Điều khiển:
Chuột - Mục tiêu / cháy
R -.. Lại
Spacebar - Snipe.

Shooting