ben 10 bắn cung Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   184 81.82% with 22 votes

Trợ giúp ben 10 để đạt được mục tiêu ở mỗi cấp sử dụng một cây cung và mũi tên.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingCartoonArchery