Tom và Jerry mục tiêu thách thức Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   17471 71.02% with 245 votes

Trợ giúp Tom mèo quay Jerry chuột trong lỗ. Sử dụng phím mũi tên và thanh không gian để bắn

Điều khiển:

Sử dụng phím mũi tên và thanh không gian để chơi

ShootingCartoonJerryTargetChallenge