Smurfs trận Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

lệnh Squad Smurfs của bạn để đạt được quyền lực trên Nam cực băng Teritorry ...
Bạn cần phải loại bỏ tất cả các Smurfs kẻ thù trên mỗi cấp để tiến với
chiến dịch của bạn. Chúc may mắn và ... trở thành một Smurf Big!

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingActionTurn BasedCartoon