Fratboy Nhà Wars Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Điều chỉnh góc và quyền lực của bạn để tấn công Frat khác ra. Bạn có thể làm giảm tất cả các cầu thủ của họ?

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FightingActionTurn BasedFratboyHouseWars