Avatar - Trận uốn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   64 60% with 10 votes

Bạn phải đánh bại Hoàng tử Zuko để giành chiến thắng trong trò chơi! Mỗi khi bạn thành công bảo vệ chống lại một cuộc tấn công, bạn 'll được thưởng thiệt hại về cuộc tấn công tiếp theo của bạn. Nếu ba kẻ thù hoặc nhiều kết hợp các cuộc tấn công tương tự, bạn sẽ bị thiệt hại.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FightingActionTurn BasedGuessing AdverAvatarBendingBattle