Mex Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Giúp nhóm của bạn của robot chiến đấu với kẻ thù!

Điều khiển:
Nút để bấm lại chọn hành động.

RobotsFightingActionTurn Based