Ben 10 Slingshot Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Trợ giúp ben 10 để sử dụng súng cao su, bạn phải bắn mỗi ballon, nếu bạn bỏ lỡ 5 khí cầu trò chơi kết thúc.

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để chơi, không gian để bắn

ShootingActionBalloonsCartoon