بن 10 تیرکمان بچه گانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

راهنما بن 10 استفاده از تیرکمان بچه گانه، شما باید شلیک هر توپ طلا، اگر شما از دست 5 سیلندر بازی تمام میشود.

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به بازی، فضا به ساقه

ShootingActionBalloonsCartoon