spongebob در تیراندازی با کمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   167 69.57% with 23 votes

راهنما SpongeBob به ساقه پوفر pufferfish با استفاده از فلش و تعظیم است. کسب نمره برای هر شات درست. شما 10 فلش برای تمام سطح های داشته باشد. پایان هدف از هر سطح به حرکت به بعدی

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

ShootingAndroid Cartoon