شلیک تفنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

تیراندازی بازی با اثر انفجار عالی زمانی که شما آمار را درست به هدف همراه است. چندین صفحه نمایش وجود دارد در هر زمان، دشوار تر است.

کنترل بازی:
ماوس - هدف / آتش انجمن R - بازنگری
فاصله - ادم احمق.

Shooting