اعتصاب CAMPER بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

آمار به عنوان هدف های زیادی را در درون محدودیت زمانی که ممکن است. آمار اهداف به اندازه کافی برای ادامه به سطح بعدی.

کنترل بازی:
ماوس - انتقال به موقعیت تفنگ دکمه ماوس دید
- آتش تفنگ
R کلیدی - بازنگری تفنگ
فاصله - را فشار دهید تا ضامن زوم تک تیرانداز در / از حالت.

ShootingCamperStrike