اعتصاب پروژه اول بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

سفر از طریق راهروها، شلیک کردن دشمنان، نابود کردن راکتورهای هسته ای و کشتن رئیس.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ShootingAlienProjectFirstStrike