شمارنده اعتصاب | بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   24 33.33% with 6 votes

هدف شما در اینجا به ساقه به عنوان هدف بسیاری از شما می توانید قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
سمت چپ کلیک کنید به ساقه، R به بازنگری

ShootingCounterStrikeLite