اعتصاب شب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

شوت کردن هلیکوپترها و ضربه دور سربازان دشمن در این بازی بسیار جذاب به دنبال فلش.

کنترل بازی:
پرس '' و 'D' کلید برای چرخش از سپر
مطبوعات فاصله به استفاده از overshield کلیک و نگه دارید و راست کلیک به اتهام یک موشک، آزادی را به آتش یک موشک. انتشارات انجمن 'Q' را به ضامن کیفیت.

ArmyShootingActionPurchase Equipment UpgradesNightStrike