Counter Strike Lite Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   24 33.33% with 6 votes

Mục tiêu của bạn ở đây là để bắn các mục tiêu như nhiều như bạn có thể trước khi thời gian chạy ra ngoài.

Điều khiển:
Trái bấm vào để bắn, r để tải lại

ShootingCounterStrikeLite