Counter Strike flash Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   04

Để tiến bộ, bạn phải giết số tiền nhất định của kẻ thù và nhận được bức ảnh đầu.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.
R để lại.

ShootingCounterStrikeFlash