در مقابل هیولا. بیگانه - حمله Gallaxhar است بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

هیولا در مقابل بیگانگان فیلم است نسخه تازه ای از مهاجمان فضا کلاسیک. شوت توپ و آب خود را دفاع از زمین را از تهاجم.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - شلیک کنید.

ArcadeShootingShoot 'em UpFlyingAlienMovieAdverMonstersGallaxharInvades