هری پاتر - به مبارزه با مرگخواران بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

استفاده از عصا خود را به شکست مرگخواران قبل از آنها به شما برسد. نور تا 6 از orbs به انجام جذابیت های ویرانگر Patronous و روشن کل منطقه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingActionShoot 'em UpDefendMovieWandHarryPotterFightDeathEaters