تفاوت های هری پاتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

در این بازی شخصیت اصلی هری پاتر است. کشف تفاوت ها در این بازی. ما 5 متمایز برای شما شخصا. تلاش آنها را پیدا کنید قبل از زمان پایان است. شما قادر به شلیک در آن زمان مورد نظر شما.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleDifferenceAndroid HarryPotter