ترا اعتصاب M2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   33 50% with 6 votes

انتقال mechs خود را در این نوبت بر اساس بازی تاکتیکی. آتش و نابود کردن تمام دشمنان.

کنترل بازی:
کلید های wasd به حرکت زره پوش واحد. انجمن Q به سوئیچ به واحد زره بعدی. انجمن ماوس را به هدف و آتش. کلیدهای جهت دار
هدایت در اطراف نقشه.

RobotsFightingStrategyShootingActionTurn BasedTerraStrike