ترا اعتصاب M3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

انتقال mechs خود را در مد نوبه خود مبتنی بر به عنوان تلاش برای نابود کردن تمام mechs مخالف.

کنترل بازی:
کلید های wasd به حرکت زره پوش واحد. انجمن Q به سوئیچ به واحد زره بعدی. انجمن ماوس را به هدف و آتش. کلیدهای جهت دار
هدایت در اطراف نقشه.

RobotsFightingStrategyActionTurn BasedTerraStrike