Sâu Digg Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Digg sâu là một trò chơi cổ điển addicting, có một chế độ cứng và chế độ dễ dàng. Ở chế độ cứng, khí giảm cung cấp theo thời gian, mỗi đào đá tiêu thụ không khí 20%. Ở chế độ dễ dàng, không khí chỉ giảm khi bạn đào, một màu quặng tiêu thụ không khí 1%, một trong những rock 5% không khí.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển nhân vật, nhấn thanh không gian để khai thác đá, đá với cùng một màu sắc có thể được loại bỏ, không cho đá rơi xuống trên bạn hoặc bạn sẽ chết.

ArcadeBricksDeepDigg